RTGB

Toetsing van BOA’s met geweldsbevoegdheid

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn jaarlijks verplicht om in het kader van de Regeling Toetsing Geweldsbeheering Buitengewoon opsporingsambtenaren (RTGB) een juridische toets (toets Geweldsbeheersing) en een aanhoudings- en zelfverdedigingstoets (AZV toets) af te leggen. De voorwaarden waaraan deze toetsen moeten voldoen, hangen af van de geweldsmiddelen waarover uw BOA´s beschikken.

Prevent Training leidt uw mensen op voor de bovengenoemde RTGB toetsen. In de meeste gevallen gebeurt dit in combinatie met andere relevante vaardigheden die uw medewerkers kunnen gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatieve workshops op het gebied van terrorisme, mensenhandel of het op verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van een dienstfiets of mountainbike. Ook is een combinatie met een agressietraining, of een van de tools uit de Mentale Fitheid training natuurlijk zeer goed mogelijk.

Opdrachtgevers