Referenties

Ik vind het namelijk erg belangrijk dat de medewerkers zich gehoord voelen en veilig hun werk kunnen doen.

“Vanaf 2019 heeft Prevent Training het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum ondersteund in de strijd tegen agressie en grensoverschrijdend gedrag. De medewerkers van de afdeling bloedafname werken vaak alleen op een prikpost en komen ook veel bij patiënten thuis. Daarbij heeft men helaas regelmatig te maken met agressief gedrag. Door de Covid maatregelen konden we in eerste instantie geen groepstrainingen verzorgen voor onze medewerkers. Om de toenemende agressie tijdens Covid te bestrijden heeft René meegedacht aan een praktische oplossing: online coaching. Zodoende konden we in deze hectische tijd toch de meest angstige medewerkers tools aanbieden hoe om te gaan met angst voor agressieve, fysiek handtastelijke en mogelijk besmette patiënten. De flexibiliteit en stabiliteit van René was in deze hectische tijd een zeer welkom geschenk.

Zodra het weer mogelijk was hebben we aan alle 200 medewerkers van de afdeling bloedafname, verspreid over het land, de fysieke groepstrainingen aangeboden. Tijdens deze trainingen konden de medewerkers casussen voorleggen en reikte René op basis van de input van de cursisten handvaten aan.

René heeft eveneens in kaart gebracht wat de knelpunten op de werkvloer zijn en vertaald naar een agressieprotocol met duidelijke richtlijnen. Dit protocol gebruiken we nu als leidraad om de veiligheid van de medewerkers te vergroten en een duidelijk beleid te communiceren. Op deze manier blijft het niet bij een eenmalige training, maar vormt de training een opstap naar een structurele oplossing. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat de medewerkers zich gehoord voelen en veilig hun werk kunnen doen.

In het huidige MeToo tijdperk is grensoverschrijdend gedrag een actueel thema en mede door de inspanningen van Prevent Training kunnen we nu als organisatie gelijk doorpakken.”

Miranda Brijs
Hoofd Bloedafname en Unit Antistolling

“Met wat eenvoudige tips kun je al snel beter handelen in lastige situaties”

“We hebben Thijs en René gevraagd een workshop te verzorgen, gericht op lastige klanten, waarbij het meteen vanaf de eerste seconde duidelijk was dat iedereen anders op situaties/mensen reageert. Tijdens de workshop kwam naar voren dat een medewerker vaak een situatie op zichzelf betrekt en daar ook naar handelt. Bovendien werd duidelijk dat een situatie vaak op tien verschillende manieren kan worden uitgelegd. Het is goed om je bewust te worden van je eigen houding ten opzichte van je klanten, c.q. je medemens waar je dagelijks mee te maken hebt. Met bewustwording en wat eenvoudige tips kun je al snel een verandering in jezelf teweeg brengen, om zo beter te kunnen handelen in lastige situaties.

Zeer inspirerend om dit te oefenen met een door de wol geverfde trainer en superleuke acteur die de situaties haarfijn blootlegt. Het was een zeer inspirerende training die nuttig is voor iedereen. Toepasbaar zowel in de privé als zakelijke sfeer. Wat een nuttige en interessante dag!”

Jantien Lindeman
Directeur/eigenaar Het Schouwspel

“Je ondervindt lijfelijk wat spanning met je doet en hoe je dat kunt reduceren.”

De driedaagse training Mentale Fitheid is een uitstekende bijdrage tegen agressie tegen hulpverleners. In dit geval dus voor het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. De trainers Jimmy en René geven op een professionele en realistische wijze inzicht in wat er met je gebeurt als je onder druk komt te staan. Aan de hand van theorie (waar je niet aan ontkomt) valt het praktijk kwartje exact op zijn plaats. Je ondervindt lijfelijk en m.b.v. hartslagmeting, waarvoor je aan de computer gekoppeld bent, wat spanning met je doet en hoe je dat kunt reduceren.

Een training die ik aan een ieder die met agressie of druk te maken heeft kan en moet aanbevelen. Drie dagen intensieve training waarin je je niet kunt verstoppen en waarbij je aan het eind een uitstekende ervaring rijker bent waar je werkelijk wat aan hebt.’

Ronald Boers 
Teamleider Toezicht en Handhaving Openbare Omgeving (GOA’s) Gemeente Katwijk

“Prevent Training heeft een natuurlijke en verfrissende aanpak”

Onlangs heeft Prevent Training ons team twee dagdelen getraind. Wat opvalt is de persoonlijke benadering vanuit Prevent Training. René heeft een goed oor om te beluisteren waar de denkbeeldige “schoen” wringt en weet dit samen te vatten en om te zetten in een goed trainingsprogramma.

In ons team liepen wij op een bepaald punt vast (onderlinge communicatie). Dit zorgde voor onduidelijkheid, onbegrip en onzekerheid binnen het team. Dit ging ten koste van de efficiency van het individu, de groep en de opdrachten die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren.

René heeft, door een uitstekende begeleiding en terugkoppeling, samen met medetrainer Jimmy ervoor gezorgd dat de persoonlijke blokkades en de blokkades binnen dit team op een nette en begripvolle wijze, ook onder de deelnemende teamleden, zichtbaar werden. Daarbij hebben we besproken hoe we hiermee in de toekomst kunnen omgaan en zijn hier afspraken met elkaar over gemaakt.

De aanpak van Prevent Training is een natuurlijke en verfrissende aanpak die ons team goed heeft gedaan, zodat wij met hoop de toekomst tegemoet kunnen zien.”

Marcel Doornbosch 
Manager Toezicht namens Recreatie Midden Nederland

“De RTGB-training heeft ervoor gezorgd dat onze BOA’s beter en veiliger hun werk kunnen doen.”

“In het voorjaar van 2014 heeft Prevent Training de RTGB-training verzorgd voor alle BOA’s van Staatsbosbeheer, Divisie Grond en Gebouwen. Deze training bestond uit de reguliere RTGB onderdelen en was verder toegespitst op de werksituatie van de BOA van Staatsbosbeheer. De wijze waarop Prevent Training deze training heeft vormgegeven en verzorgd is door onze BOA’s goed gewaardeerd. De RTGB-training op maat heeft ervoor gezorgd dat onze BOA’s beter en veiliger hun werk kunnen doen.”

H.G.J. Blom
BOA-coördinatorZuid-Holland 

Opdrachtgevers