Mentale Fitheid

Mix van theorie en praktijk

In de training Mentale Fitheid worden vaardigheden behandeld en beoefend waardoor medewerkers beter om kunnen gaan met de dagelijkse hoeveelheid aan stressfactoren die op ze afkomt. De training bevat een mix aan theorie en praktijkoefeningen. De theorie geeft inzicht in de prestatie die de deelnemers iedere dag van zichzelf verlangen en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. De deelnemers doen kennis op en worden getraind in het inzetten van mentale vaardigheden (tools) om daarmee zichzelf beter op (werk)situaties te kunnen voorbereiden, beter om te kunnen gaan met (werk)belasting en incidenten beter te kunnen verwerken.

Belangrijk effect van de training is bovendien dat het onderwerp ’stressbeleving’ en de gevolgen hiervan uit de taboesfeer worden gehaald. Dit zorgt voor een verbeterd functioneren van het team.

Opdrachtgevers