Bij bejegening gaat het over de houding waarmee een ander tegemoet wordt getreden: hoe gedraagt iemand zich tegenover iemand anders? Zaken als respect, aandacht, eerlijkheid, vriendelijkheid en intentie zijn hierbij belangrijke begrippen. 

In de trainingen van Prevent Training staat de zin ‘hoe blijf ik met de ander in gesprek’ centraal.  Het gaat erom dat we ons communicatiegedrag zo leren in te richten dat er een open en eerlijk gesprek kan plaatsvinden tussen beide partijen.

Zaken als: welke gesprekstechnieken kunnen we gebruiken om een ander het gevoel te geven dat er naar hem of haar wordt geluisterd? Wat is het belang van non verbale communicatie en zijn we ons hiervan wel bewust? Hoe maken we iemand bewust van wat zijn gedrag met ons doet en hoe geven we dit aan de ander mee zonder de communicatie op slot te gooien? Zijn we onszelf bewust hoe we zelf overkomen en kunnen we ons eigen gedrag bewust inzetten om de ander te beïnvloeden, komen uitgebreid aan de orde.

Bejegeningstraining

Anti-agressietraininganti-aggressietraining.html
RTGB trainingRTGB-training.html
Zelfverdedigingstrainingzelfverdedigingstraining.html
Mentale FitheidMentale_Fitheid.html

© Prevent Training 2014