Prevent Training werkt voor, of heeft opdrachten uitgevoerd voor, de volgende bedrijven en instanties:

Testimonialstestimonials.html

Referenties

√  Gemeente Haarlem
publieksbalie en interventieteam

√  Gemeente Heemstede
BOA’s en handhavers

√  Gemeente Bloemendaal
BOA’s en handhavers

√  Gemeente Zandvoort
BOA’s en handhavers

√  Gemeente Katwijk
GOA’s en handhavers

√  Gemeente Uithoorn
medewerkers met publiekscontacten

√  Gemeente Almelo
preventisten

Stadstoezicht Almelo
BOA’s en handhavers

√  GG&GD Haarlem
ambu-bikers


√  Stedelijk Gymnasium Haarlem
docenten en baliepersoneel

Mendel College Haarlem
docenten

√  Fioretti College Lisse
docenten

√  Maritiem College Velsen
docenten

√  Staatsbosbeheer Regio West
boswachters

√  Recreatie Midden-Nederland
boswachters

√  Landschap Noord-Holland
boswachters

√  Waternet
duinwachters

Het schouwspel Vogelenzang
personeel met publiekscontacten

√  Ziekenhuis Amstelland
ondersteunend en verplegend personeel

√  Uitendaal Coaching
individuele klant begeleiding

© Prevent Training 2014

Prevent Training in beeldPrevent_Training_in_beeld/Prevent_Training_in_beeld.html