Intervisie kan worden gedefinieerd als een georganiseerde bijeenkomst of serie van bijeenkomsten, waarin de te verrichten werkzaamheden en de daarmee samenhangende problemen worden besproken. Doel hiervan is om elkaar te helpen om beter te worden in het werk. Afhankelijk van de probleemstelling kan het prettig zijn om een externe procescoördinator toe te voegen aan de intervisiegroep.

Prevent Training kan deze rol van procescoördinator voor u invullen, waardoor de deelnemers kunnen blijven focussen op de inhoud. De procescoördinator structureert en begeleidt het proces, waarbij eenieder gestimuleerd wordt om actief bij te dragen aan de intervisie.

Intervisie

Coachingcoaching.html
Teaminterventieteaminterventie.html

© Prevent Training 2014