In de huidige tijd leven we als mensen een druk bestaan: carrière, gezin en vrije tijd strijden om voorrang. Daarbij is het logisch dat we keuzes moeten maken. Die keuzes zijn soms lastig en hebben gevolgen. Vaak kan het bevrijdend werken om met behulp van een ander inzicht te krijgen in het eigen gedrag of de te maken keuzes.

Prevent Training kan helpen bij dit inzicht. Door te luisteren, een spiegel voor te houden en te stimuleren is het mogelijk voor de coachingskandidaat om doelen helder te krijgen, zelfvertrouwen op te bouwen, vaardigheden aan te scherpen en meer structuur aan te brengen in het eigen handelen. Uitgangspunt is dat de kandidaat zelf in beweging komt en er persoonlijk beter van wordt.


 

Coaching

Teaminterventieteaminterventie.html
Intervisieintervisie.html

© Prevent Training 2014