Waar een bejegeningstraining eindigt, begint (in onze visie) een anti-agressietraining. In een bejegeningstraining staat de omgang met een ander centraal, waarbij we met die ander in gesprek proberen te blijven. Uitgangspunt is een neutrale situatie. In een anti-agressietraining is de beginsituatie zodanig dat een ander door verbaal of fysiek geweld zijn doel wil bereiken. Ook hierbij reiken we technieken aan om weer met de ander in contact te komen en het gesprek op een bevredigende manier af te ronden.

Het accent ligt dus veel meer op het toepassen van deëscalerende technieken in een conflictsituatie om weer op een voor beide partijen acceptabel gespreksniveau te komen. In de praktijkscenario’s met een acteur wordt met name het ombuigen van een conflictsituatie beoefend.

Bejegeningstrainingtrainingen.html

Anti-agressietraining

RTGB trainingRTGB-training.html
Zelfverdedigingstrainingzelfverdedigingstraining.html

© Prevent Training 2014

Mentale FitheidMentale_Fitheid.html