De training Mentale Fitheid is een meerdaagse training met als doel het verbeteren van de mentale weerbaarheid. De deelnemers doen kennis op en worden getraind in het inzetten van mentale vaardigheden (tools) om daarmee zichzelf beter op hun werk te kunnen voorbereiden, beter om te kunnen gaan met (werk)belasting en incidenten beter te kunnen verwerken. De training draagt er toe bij dat het spreekwoordelijke emmertje van de deelnemers niet overstroomt en bevat een mix van theorie en praktijkoefeningen. De theorie is aantrekkelijk om te volgen omdat aangesloten wordt bij de belevingswereld van de deelnemers. Bovendien wordt gebruik gemaakt van een aantal relevante en interessante filmbeelden.

Belangrijke consequentie van de training is bovendien dat het onderwerp ’stressbeleving in het werk en de gevolgen hiervan voor de medewerkers’ uit de taboesfeer wordt gehaald. Dit zorgt voor een verbeterd functioneren van het team.

Bejegeningstrainingtrainingen.html

Mentale Fitheid

RTGB trainingRTGB-training.html
Zelfverdedigingstrainingzelfverdedigingstraining.html

© Prevent Training 2014

Anti-agressietraininganti-aggressietraining.html